Fuktbefaring med rapport

Gratis befaring med fuktrapport av kjeller, samt beskrivelse av utbedrende tiltak. En befaring av kjeller kartlegger fuktproblematikken i kjeller og konstruksjon. Befaringen resulterer i en befaringsrapport som beskriver fuktforhold, årsaker til fuktproblematikken og anbefalte tiltak for utbedring. Om ønskelig, mottar du også ett uforpliktende pristilbud med en detaljert løsningsbeskrivelse om hvordan du kan få en tørrere og sunnere kjeller.

Be om befaring i dag!

Befaring og rapport er i utgangspunktet vederlagsfritt, men vi forbeholder oss retten til å ta oss betalt for kjøring til befaring. Dette avtales eventuelt på forhånd.

  En fuktbefaring med rapport inneholder:

 • Målinger av fukt
 • Visuell inspeksjon
 • Status fuktforhold
 • Status innemiljø
 • Årsakene til fukt
 • Anbefalte tiltak
 • Kostnadsbilde utbedring
 • Befaringsmenn med spesialkunnskap innen fukt

  Befaringen innebærer normalt visuell inspeksjon med foto, indikasjonsmålinger av fukt og i enkelte tilfeller også RF-målinger (måling av Relativ Fuktighet 5 cm inn i mur) og bruk av termografikamera. En befaring av kjeller tar som regel mellom 20 og 40 minutter, og normalt vil du motta en befaringsrapport kort tid etter befaringen – der Fuktstopper As opplever befaringen som ikke relevant for vårt utbedringsfelt, forbeholder vi oss retten til å ikke utarbeide rapport. Våre befaringsmenn utfører flere hundre befaringer i løpet av ett år, og har bred erfaring og kunnskap innen feltet.

  Prosjektere rett løsning på problemet

  Det er helt essensielt å forstå årsakene til fuktproblematikken, slik at man kan finne og prosjektere rett løsning på problemet. Om vi mener at befaringen ikke gir oss nok informasjon for å kunne kartlegge og avgjøre fuktforhold, årsaker og løsning, så vil vi anbefale å gi videre med en mer omfattende og metodisk Fuktsjekk av kjeller og konstruksjon – resulterer i en inngående Analyse- og Tilstandsrapport. Dette kan være nødvendig ved mer komplekse fuktproblem og i større bygg.

  Utfører fuktbefaringer i all type bygg og kjellere

  Vi holder til på Østlandet, men utfører befaringer over stort sett hele Norge, og i alle typer bygg og konstruksjoner av mur og betong, ikke kun kjellere – også garasjeanlegg, leiligheter i bygårder og næringsbygg. Befaringen med rapporten er i utgangspunktet gratis, men vi forbeholder oss retten til å takke nei til å komme på befaring, samt til å ta oss betalt for kjøre-/reisekostnader til befaringen.

  fuktbefaring måling i tre

  Fuktmålinger i tre – fuktig gulvlist etter fuktpåkjenning fra mur.