Helsefare fukt og mugg

Det antas at så mye som annenhver bolig i Norge har dårlig inneklima. Det er i dag godt dokument at helseplager relatert til innemiljø er langt vanligere hos mennesker som bor i hus med fuktproblemer og mugg. En svensk rapport viser at helseskadene fra skadelige avgasser fra mikroorganismevekst ved fuktskader, er større enn ved røyking. Barn og personer med astma er den mest utsatte gruppen for å få helseplager som følge av fukt og dårlig inneklima.

Helseplager og helsefare ved fukt

Luftveisinfeksjoner, allergier, astma og andre relaterte helseplager er langt vanligere hos mennesker som bor i boliger med fuktproblemer og mugg. Blant annet har NTNU i Trondheim gitt ut en rapport vedrørende temaet: «Fuktige bygninger gir helseplager», og Folkehelseinstituttets inneklimarapport fra 2015 peker på hvor viktig det er å gjøre noe med inneklimaet med en gang fukt eller mugg oppdages.

Dårlig inneklima-symptomer som irritasjon fra hud og slimhinner i øynene og luftveiene, tørrhet i hud, hår og slimhinner, samt allmennsymptomer som unormal tretthet, nedsatt konsentrasjonsevne, hodepine og uvelbefinnende kan også forekomme. Fra fukt- og råteskader avspaltes det ulike skadelige kjemikalier som både lukter vondt og virker luftveisirriterende. Dette er uheldig og gir helseplager for både friske mennesker og spesielt for folk med astma- og allergiplager. Barn er også spesielt sensitive for muggsopp.

Barn og helsefare ved fukt

Barn er spesielt utsatt for å bli rammet av helseplager som skyldes fukt og dårlig inneklima. I en undersøkelse utført av Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB), ble det konstatert at mer enn 50 prosent av norske barns boliger hadde dårlig inneklima. Foreldre hadde svært liten kunnskap om hva som skal til for å bedre innemiljøet, og sammenhengen mellom barn og helsefare ved fukt. Har du barn som rammes unormalt ofte av forkjølelse, bihulebetennelse eller bronkitt, så bør du sjekke fuktskader og inneklimaet. Tørr hud, tørre slimhinner, irritasjon i øyne, nese og svelg og plager som tørrhoste og heshet, er tegn på at inneluften kan inneholde kjemiske stoffer og svevestøv som fører til slike plager. Slapphet og uvel, og nedsatt konsentrasjon, kan også skyldes inneklimaet.

Mykotoksiner ved mikroorganismevekst

Mikroorganismevekst ved fuktskader gjør seg ikke bare synlig som stygge flekker på veggen, de gir også skadelige giftstoffer – såkalte mykotoksiner. Mykotoksiner fra muggsopp setter seg i blant annet tekstiler, treverk og møbler. Det svenske folkehelseinstituttet mener helseskadene fra skadelige avgasser fra mikroorganismevekst ved fuktskader er større enn ved røyking. Soppsporer og mykotoksiner kan gi utmattethet, immunsvikt, astma, allergier, øye- og luftveisirritasjoner, hodepine, kroniske fordøyelsesproblemer, hoste, frysninger, muskel- og leddsmerter, hudirritasjoner, svimmelhet, m.m. Enkelte muggsopparter kan også være kreftfarlige, andre kan gi nyreskader. Allergikere reagerer mer på muggsopp enn andre, selv om de ikke er allergiske mot muggsopp.

Høy luftfuktighet har flere risikofaktorer

Høy luftfuktighet i kjeller kommer ofte fra avdamping fra fuktig konstruksjon ut i romsiden, og gir en økt risiko for vekst av mugg og råte. Men høy luftfuktig er også et utgangspunkt for formering av midd og andre mikroorganismer, og gir større smitterisiko for virus.

Anbefalt faglig norm for fukt og muggsopp
Folkehelseinstituttet har i de siste årene satt et større fokus på fukt og mugg som helsefarlige faktorer i innemiljøet.
”Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt risiko for utvikling eller forverring av sykdom… Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs og i bygningskonstruksjonen skal unngås. Tegn på risikoforhold er også mugglukt og hyppig forekommende kondens på overflater eller i konstruksjonen. Tidligere større fuktskader der materialer ikke er raskt uttørket, rengjort eller fjernet kan også utgjøre en helserisiko.”

Gå til Folkehelseinstituttet «Anbefalte faglige normer for inneklima» via denne eksterne lenken (åpnes i ny fane).

Et sunnere innemiljø begynner med å bli kvitt fuktproblemet

Via luft kan muggsoppsporer fra muggvekst i kjelleren også spre seg til resten av huset. Mistenker man vekst av muggsopp og dårlig innemiljø, kan en muggsoppanalyse av overflater og/eller luft gi svar på om det er for høye muggsoppforekomster. Har du vekst av muggsopp i kjelleren, bør man også identifisere fuktproblemet og årsaken til veksten, og videre utbedre dette. Råte og vekst av muggsopp har alltid sitt utgangspunkt i fukt eller vann.

helsefare ved fukt i bolig

Risikokonstruksjon i sokkelleilighet. Fuktig murvegger kledd med sponplater med papirtapet. Store fukt- og råteskader, samt vekst av muggsopp.


Muggsoppanalyse og rapport innemiljø inneholder

  • Muggsoppnivåer overflate
  • Muggsoppnivåer i luft
  • Status helsefare
  • Fuktmålinger tre, mur og luft
  • Termografifoto
  • Årsakene til muggsoppveksten
  • Anbefalte tiltak for utbedring

Bestill Muggsoppanalyse og rapport innemiljø her