Fuktsikring av mur

Vi fuktreduserer og tørker all type mur og kjellere – uten å måtte grave. 

Fuktstoppers metode og system fjerner fukt i kjeller ved hjelp av elektroosmose. Elektroosmose som fuktsikring krever små inngrep i kjellermuren og ingen graving. Metoden trekkes frem av SINTEF Byggforsk som en foretrukken løsning ved kapillært fuktoppsug i kjellermur fra grunn, og løser fuktproblem hvor drenering ikke er en hensiktsmessig eller effektiv løsning.

Slik utføres en kapillær fuktsikring av kjeller

Elektroder slisses inn i fuktig kjellerkonstruksjon og støpes igjen med spesialmørtel, og jordspyd monteres gjennom konstruksjon og ned i grunn utenfor kjellerveggene. En kontrollenhet regulerer optimalt pulseringsmønster og strømstyrke etter fuktigheten i muren, som presser fukten ut av mur til grunnen på utsiden av bygget. Alt installasjonsarbeidet utføres fra kjellersiden, og Fuktstopper har skjult installasjon som standard. Installasjonen tar som regel 2-3 dager i en normal kjeller, og når vi er ferdige, er det kun gjenstøpningen av elektrodene på vegg som er synlig – og opptørking av murkonstruksjonene begynner. Vår fuktsikring utføres i all type mur- og betongkonstruksjoner.

Slik fungerer den elektroosmotiske fuktsikringen

fuktsikring av mur

Fuktsikring av kjellervegger. Installasjon utføres fra innsiden og standard er helt skjult installasjon. Arbeidet tar som regel 2 dager for en kjeller i enebolig.

Mur og betong er porøse materialer med millioner av porer/kapillærer, og det er dette som er årsaken til at mur og betong som står i fuktig grunn trekker til seg fukt kapillært. Kjellermur er i utgangspunktet vanntett, men ikke fukttett – vanlige fukttegn på kjellervegger er saltutslag, malingsflass og misfarging, spesielt nederst på veggene. Fuktstoppers elektroosmose-installasjon reverserer denne kapillære fuktvandringen i kjellerveggene, og hindrer at ny fukt trekker inn i veggene. Ved hjelp av små, ufarlige elektriske impulser, lades vannmolekylene i veggen med positive ioner. I samsvar med naturens lover trekkes vannet ut mot den negativt ladet jorden og muren blir tørrere.

Oppfølging gjennom 6 måneder og garantert effekt

Ingen fuktforhold og murkonstruksjoner er identiske, derfor at vi markedets beste oppfølging innen fuktsikring, for å forsikre oss om at fuktsikringen fungerer optimalt. 2 til 4 uker etter installasjon, kommer vi på en etterkontroll. Effekt måles og dokumenteres, og kontrollen skal gi svar på om systemet virker tilfredsstillende i din kjeller. Allerede nå vil man oppleve en overflatetørrhet på veggene og et bedre innemiljø i kjelleren.

Videre kommer vi på en ny etterkontroll rundt 6 måneder etter installasjon, hvor effekten måles opp igjen. I de fleste tilfeller, er nå kontruksjonene helt fuktreduserte, og systemet virker videre som en kapillær fuktsikring.  
Fuktstoppers lisensierte IMC-system (Intelligence Moisture Control), er markedes eneste elektroosmose-system med flere pulseringsmønstre – noe som alltid sikrer optimal effekt, uansett fuktforhold og type konstruksjon.

Sunnere innmiljø, reduksjon av strømforbruk og radonbeskyttende

Ved å redusere fukten i konstruksjon, reduseres forutsetningene for at råte- og muggsopp skal kunne utvikle seg og vokse – du blir kvitt negativ biologisk aktivitet, lukt og et helsefarlig innemiljø. En tørr konstruksjon reduserer også energiforbruket betraktelig, da mye energi går til fordampning av vann inne i konstruksjon og i innemiljøet – isolasjonsevnen i konstruksjonen øker også betydelig når den er tørrere. Murpuss og maling løsner ikke og flasser ikke av som tidligere, og nedbrytningen av konstruksjonen og eventuell armeringskorresjon stopper. En tørr konstruksjon kan kles inn med plater/gips/panel, og kan innredes og benyttes som oppholdsrom. Redusert fuktavdamping fra grunnmur, reduserer også eventuell radontilføring i kjeller, da radon transporteres i gassform via fuktavdamping.

Korrekt utført installasjon er helt vesentlig

Elektroosmose som metode for kapillær fuktsikring, er dokumentert. Men det er helt essensielt at installasjonen utføres korrekt, og at det ikke velges snarveier – dette er SINTEF Byggforsk også helt klare på. Prosjekteringen av installasjonen må baseres på en grundig kartlegging av fuktforhold og -årsaker, materiell som benyttes må ha ”evigvarende” holdbarhet, og kvalitetskontroll i metode og arbeide er vesentlig. Systemet er klassifisert som svakstrømsinstallasjon og er følgelig ikke meldepliktig. Alle elektriske kretser er isolert fra nettet og representerer ingen berøringsfare. Driftskostnadene er minimale – strømkostnadene for en normalinstallasjon i en enebolig er kun rundt 30 kr i året.

Bruksområder for kapillær fuktsikring

Fuktstopper har erfaring, materiell og metoder for kapillær fuktsikring av alle type bygg og kjellere av mur og betong. Våre vanligste prosjekter innebærer fuktsikring av kjellervegger, men vi utfører også fuktsikring av betonggulv, tak og pilarer. I eldre bygårder, har vi også fuktsikringer av komplekse fuktproblematikker i tykke teglsteinsvegger videre opp i etasjene. Daglig fuktsikrer vi kjellere i eneboliger over hele Norge, men jobber også med større prosjekter som bygårder, garasjeanlegg og næringsbygg. Uansett kapillær fuktproblematikk, vil en godt prosjektert og installert elektroosmose-løsning kunne ”presse” fukten ut av konstruksjonene. Elektroosmose stopper derimot ikke rennende vann (vanninnsig i kjeller), her må eventuelt reparasjon av mur utføres i tillegg til elektroosmosen.


Fordeler med vår fuktsikring

 • Fukreduserer og fuktsikrer kjeller
 • Kjellerlukt forsvinner
 • Reduserer risiko for muggsopp
 • Forebygger malingsflass og fuktskader
 • Bedre innemiljø
 • Ingen vedlikehold av systemet
 • Driftskost ca. 30 kr i året
 • Lavere oppvarmingskost
 • Rask installasjon
 • Ingen graving
 • Minst 6. mnd oppfølging
 • Effekt-garanti