Rådgivning innen fukt

Fuktstopper sitter på spesialkunnskap innen kapillær fuktproblematikk og væsketransport i all mur og betong. Ved komplekse og sammensatte fuktproblem bistår vi også andre entreprenør- og rådgivningsfirmaer innen bygg, samt eiendomsforvaltere og utbyggere.

Fuktstopper sitter på spesialkunnskap innen kapillær fuktproblematikk og væsketransport i all mur og betong. Ved komplekse og sammensatte fuktproblem bistår vi også andre entreprenør- og rådgivningsfirmaer innen bygg, samt eiendomsforvaltere og utbyggere.

fukt bolig termomåling

Bruk av termografi-kamera i ett hjørne hvor det mistenkes fuktproblematikk. Termografi bekrefter fukt i mur bak kledning.


En fuktbefaring med rapport inneholder

  • Målinger av fukt
  • Visuell inspeksjon
  • Status fuktforhold
  • Status innemilø
  • Årsakene til fukt
  • Anbefalte tiltak
  • Kostnadsbilde utbedring