Metode og løsninger

Fuktstopper skal alltid ha markedets beste metoder og løsninger. 

Fuktstopper skal til en hver tid være den ledende aktøren innen fuktsikring av mur og kjellere. Vi skal inneha de beste metodene og systemene, oppleves som det mest kunnskapsrike og kompetente fagmiljøet, og levere de mest effektive løsningene. Dette er lovnader vi tar på alvor – og som vi kontinuerlig jobber med for å opprettholde.

Spesialkunnskap innen fukt

Fuktstopper, og moderselskapet Scandinavian Transistor AS, har hatt inngående samarbeide med de fleste elektroosmose-miljøene i Nord-Europa. Innen et omfattende fagområde som fuktproblematikk og -sikring, mener vi det er essensielt med kunnskapsdeling, og åpenhet for nye innovasjoner innen system og metoder. Derfor er vi også en av få aktører som ikke produserer vårt eget elektroosmose-system, vi vel heller ha muligheten til å alltid kunne velge det beste på markedet.

Intelligence Moisture Control (IMC)

Det svenskutviklede IMC-systemet er i dag vårt mest foretrukne system i vår portefølje. Systemet har funksjonalitet og revolusjonerende nyvinninger innen elektroosmotisk fuktreduksjon av mur og betong, som vi trygt tør å påstå overgår alle andre system i markedet. IMC-systemet er utviklet og produseres av LD-Design Electronics AB, selskapet er også blant de ledende innen utvikling av pulserende svakstrøm i elektroniske apparater for medisinsk bruk. Fuktstopper AS har eksklusivitet på salg og montering av IMC i Norge.

Bedre kontroll og effekt for fukttransporten ut av mur

Der andre system kun har ett pulseringsmønster som skal sørge for optimal fukttransport i alle typer fuktforhold og konstruksjoner, har IMC-systemet hele 10 ulike pulseringsmønstre integrert. Slik vil IMC-systemet alltid kunne finne optimal pulsering, og dertil mest effektiv og holdbar fuktreduksjon, for det gjeldende fuktforhold og konstruksjon. Systemet kan også benytte ulike pulseringsmønstre i ulike konstruksjoner i samme bygg, samt ulik pulsering basert på nivå i opptørkingsperioden – igjen for optimal fuktsikring differensiert ut fra fuktforhold, konstruksjon og periode.  
Slik kan vi også på etterkontroll nummer 2 av fuktsikringen, rundt 6 måneder etter installasjonen og når konstruksjonen er betraktelig fuktredusert, finne optimalt pulseringsmønster for videre og permanent fuktkontroll av konstruksjonene.

Materiell som ikke korroderer

Vi har skjult installasjon som standard, og alt materiell som installeres inn i konstruksjoner av mur eller betong, er kvalitetssikret mot korrosjon/rust. Dette er selvsagt helt vesentlig for en langvarig funksjon og effekt av fuktsikringen – dette har vært et problem for andre aktører, som benytter metallelektroder. Vi har elektroder fra flere leverandører, blant annet en spesialkabel fra Nexans Norge. Alt vesentlig materiell i våre foretrukne elektroosmose-system, er utviklet og produsert i Skandinavia, for Skandinaviske forhold og konstruksjoner.

Bedre elektroosmotisk effekt gjennom tettsittende elektroder og egne jordspyd

Normalt benytter vi langsgående og tettsittende elektroderader, med effekt fra elektroder hver 1 cm i elektroderaden – i motsetning til standarden hos andre norske aktører, som er 1 elektrode per 50 til 100 cm. I tillegg til bedre effekt, gir det også en langt sikrere virkning, da en mur- og betongkonstruksjon ofte kan ha støpesjikter og riss, som kan stoppe den pulserende strømmen. Vi benytter også kun egne jordspyd (negativer), og ikke husets jord, for bedre kontroll, effekt og forutsigbarhet av fuktsikringen.

SINTEF Byggforsk er tydelige på hvordan elektroosmose skal håndteres

Man har den enkle metoden for installasjon av elektroosmose, og man har den mer etterrettelige og korrekte måten for å installere en elektroosmotisk fuktsikring. Reversering av fuktvandring i mur- og betongkonstruksjoner har dokumentert effekt, men effekten i praksis for din kjeller, er helt avhengig av at installasjonen utføres korrekt – og at ingen snarveier velges. Fuktstopper har en unik kvalitetskontroll fra kartlegging av fuktproblematikken, via prosjektering og installasjon, til selve etterkontrollrollene og oppfølgingen av en elektroosmose-installasjon. Dette er punkter som SINTEF Byggforsk er tydelige på, for å oppnå en velfungerende og langsiktig kapillær uttørking av konstruksjoner mot grunnen. Fuktstopper forlater ikke en kjeller før vi er sikre på at systemet fungerer tilfredsstillende og konstruksjonene er fuktreduserte, derfor har vi også markedets beste oppfølging med minst 2 etterkontroller over en 6 måneders periode.