Advokattips

Fuktskader er en gjenganger ved boligkjøp. Advokat Kenneth Strømme Gundersen er redaktør for det norske advokattips.no og jobber for Advokatfirmaet Advokat.no. Her gir han 5 viktige advokattips om du har oppdaget fukt i en nylig kjøpt bolig.

1. Skaff oversikt over hvilke opplysninger selger har gitt deg

De fleste boliger selges med et «som den er» forbehold. Det vil i praksis si at du har kjøpt boligen i den stand den er, selv om det skulle vise seg at boligen har mangler, for eksempel dårlig drenering som gir fukt i kjeller. Det følger imidlertid
av avhendingsloven at nevnte forbehold ikke gjelder dersom det er gitt uriktige opplysninger eller om opplysninger er tilbakeholdt. Man bør derfor tidligst mulig skaffe seg en oversikt over hvilke skriftlige opplysninger som er gitt av selger (muntlige opplysninger har liten beviskraft).

Rettslig relevante opplysninger finner man i kjøpekontrakt, salgsprospekt, egenerklæringsskjema, verdi – og lånetakst eller annen skriftlig kommunikasjon med selger, megler eller takstmann, typisk e-postutveksling. Om du ikke har fått noen opplysninger av betydning for problemene med fukt i kjeller blir det en vurdering av hvor sannsynlig det er at selger ikke kan ha visst om problemene med f.eks dreneringen, som vanligvis er årsaken til fukt i kjeller. Må selger ha kjent til problemene?

2. Skaff faghjelp til å vurdere og dokumentere manglene

Få en faglig vurdering av boligens fuktskader. Er det dreneringen rundt huset som forårsaker fukt i kjeller bør man få en ekspert til å utarbeide en rapport hvor manglene beskrives og det tas stilling til om selger må ha kjent til problemene med fukt i kjeller eller årsaken til at det har blitt fukt i kjelleren, samt hva det eventuelt vil koste å utbedre mangelen. Ta kontakt så kan vi anbefale en takstmann i ditt område som vi har god erfaring med. Etter å ha fått en slik vurdering har man et mye bedre grunnlag for å vurdere om man skal gå videre med saken eller ikke. Dokumentet vil også være sentralt om det blir en sak.

fuktproblematikk i tak

Omfattende kapillær fuktproblematikk i oppholdsrom under grunn i eldre bygård. Fuktstopper leverte grundig Tilstandsrapport med løsningsforslag.

3. Informer selger med en gang

Høyesterett har sagt at 3 måneder er det lengste man kan vente med å reklamere etter at det er oppdaget mangler ved bolig, som feil med drenering rundt hus i alminnelighet vil være. Man kan imidlertid bli møtt med at det er reklamert for seint også på et tidligere tidspunkt enn dette. Man bør derfor umiddelbart varsle selger om at det kommer et krav, selv om dette kanskje ikke vil bli fulgt opp. Dette varselet må så følges opp med en spesifisering av hva man krever (prisavslag, retting, heving).

4. Avklar tidligst mulig med selger om han vil utbedre manglene selv

Det er svært viktig at man ikke går til det skritt å f.eks utbedre dreneringen selv. Selger har som den klare hovedregel rett til å rette mangelen på egen hånd. Kravet kan tapes om man ikke gir selger denne muligheten. Man bør derfor avklare dette forholdet på et tidligst mulig tidspunkt. Sett derfor en kort frist for å ta stilling til utbedring samtidig med at det reklameres.

5. Ikke gi opp selv om eierskifteforsikringsselskapet avviser kravet

Selger har som regel tegnet eierskifteforsikring. Svært ofte avviser forsikringsselskapet kravet første gang det settes frem. Det betyr ikke at du har en dårlig sak. Forsikringsselskapet spekulerer i at mange gir seg etter å ha fått en slik tilbakemelding.

Kilde: Advokat Kenneth Strømme Gundersen, advokattips.no


Tegn på fuktproblem i kjeller

  • Puss- og malingsflass
  • Kalk- og saltutslag
  • Misfarging og fuktflekker
  • Råte- og fuktskader
  • Fuktskadde gjenstander
  • Muggsopp
  • Nedsatt helsetilstand
  • Kjellerlukt