Om elektroosmose

Væsketransport gjennom naturlig osmose finnes overalt i naturen. Hvordan kan ett tre frakte vann flere titalls meter over bakken opp til bladkronen? Svaret er naturlig osmose, naturens egen metode for å transportere vann, mot gravitasjonskraften. Samme naturlige osmose finner vi i betong og mur. For å forstå hvordan vi tørker opp en kjellervegg med elektroosmose, så må man først forstå prinsippene for naturlig osmose.

Transport av fukt og vann i naturen


Naturlig osmose finnes overalt i naturen. Dette er en passiv transport av væske uten bruk av energi, og skjer kontinuerlig i alle levende og døde organismer hvor det er porer/kapillærer av ulik form og størrelse – i kroppene vår, i planter, trær. Osmosens natur er å sørge for vannbalanse, og regelen er at høyere vannkonsentrasjon alltid vil gå mot en løsning med lavere vannkonsentrasjon – som regel videre oppover, vannmolekylene beveger seg fra pore til pore, og slik kan vannet transporteres titalls meter opp gjennom stammen og ut i bladkronen i toppen av treet. Trykk og temperatur er også faktorer som er med på å påvirke væsketransporten.

Naturlig osmose i mur- og betongkonstruksjon

Akkurat som et tre, står også ofte fundament og grunnmur i fuktig grunn. Og akkurat som en trestamme, består også mur og betong av millioner av porer (makroporer og kapillærporer – oppstår i tørkeprosessen, når vann fra støpeprosessen fordamper). Gjennom minikapillærer (mikroskopiske kanaler), er porene forbundet med hverandre, og forutsetningen for en kapillær vann-/fuktvandring er tilstede. Mur og betong er vanntett, men altså ikke fukttett. Inntrengingen av vann vil fortsette helt til konstruksjonen er mettet, eller man benytter korrekt installert elektroosmose. En dansk undersøkelse, viser at det kapillært fuktoppsug i rundt 90 % av alle danske kjellere.

elektroosmose

Vanlige tegn på fuktig mur- og betongkonstruksjoner

Et bygg kan ha en velfungerende drenering, som hindrer vannpåkjenning fra sideliggende grunn, men hvor fukt fortsatt trekkes opp i fundament og grunnmur fra grunnen av. Ofte ser man dette ved at de mest markante fuktskadene (saltutslag, malingsflass, misfarging) er nederst på veggene – ikke bare ytterveggene, men også på bærende midt-/innevegger. Dette er kapillært fuktoppsug fra grunnen – og det er et permanent problem, fuktoppsuget foregår kontinuerlig, og fukten vandrer sakte videre opp i vegg. Ofte er problemet størst i hjørner, der kapillærkreftene er sterkere og hvor vannpåkjenningen mot konstruksjon kan være større (for eksempel fra taknedløp). De fleste har også et naturlig fuktoppsug i betonggulvet, men en horisontal vegg har ofte større potensial for fuktoppsug enn et betonggulv med 5-6 cm tykkelse.

Fuktoppsug i mur er et naturfenomen som skjer uten tilført energi. Ved å tilføre en svak pulserende strøm i muren, transporterer vi fukten ut av mur og tilbake i grunn.

Naturlig fuktavdamping ut i kjellersiden fra fuktig konstruksjon

Er kjellerkonstruksjonen fuktig, vil det oppstå en naturlig fuktavdamping fra konstruksjonen og ut i kjellersiden – fukten trekkes mot varmere temperatur, og fordamper ut i romsiden. Det er denne naturlige fordampingen som forårsaker mange av de visuelle fuktproblemene man kan se i kjellere – flassing av murpuss og maling, saltutslag og misfarging på vegg. Fuktavdampingen tilfører luften også mye fukt, og kan gi vekstgrunnlag for negativ biologisk vekst (som muggsopp), og dertil dårlig lukt og innemiljø. For å få en tørrere og friskere kjeller, er man altså først avhengig å få en tørrere kjellerkonstruksjon. Korrekt installert elektroosmose er den eneste metoden som både fuktreduserer og fuktsikrer konstruksjonene.

Elektroosmose reverserer fuktvandringen

Med et korrekt installert elektroosmose-system reverserer vi fuktvandringen i konstruksjonene – fra konstruksjon og til grunnen utenfor bygget. Elektroder slisses inn i veggene og gjenstøpes, mens jordspyd bores gjennom konstruksjon og ut i grunn. Elektrodene i vegg fungerer som anoder (”pluss”), mens jordspydene som katode (definerer grunnen som ”minus”). Ved påsatt strøm (pulserende likestrøm), vil det gå en kontrollert vanntransport fra positiv elektroder til negativ. Energien (strømmen) som må til, er minimal, siden naturlig osmose i utgangspunktet er en vanntransport uten tilføring av energi. De positivt ladede ionene i vannet i murkonstruksjonen, drar med seg resten av vannet når de trekkes mot den negativt ladde grunnen utenfor muren, og slik fuktreduseres muren. Gjennom en pulserende likespenning kan prosessen fortsette i det uendelige og konstruksjonen holder seg tørr.


Tegn på fuktoppsug fra grunn

  • Malingsflass og saltutslag nederst på vegg
  • Muggsopp, kjellerlukt og småkryp
  • Eldre bolig/bygg
  • Vannpåkjenning mot grunnmur
  • Fukt grunn, leirgrunn
  • Fuktskader på gulvlister
  • Har nyere drenering