Misfarging og muggsopp på nedre del av yttervegg av mur. Kommer av kondenseringsproblematikk.

Kondensering; derfor skal du ikke lufte i kaldkjeller sommerstid

Publisert: mai

Det er en vanlig forestilling om at man skal åpne vinduer og lufteluker i kaldkjelleren om sommeren. Men dette er feil. Det kan gi kondenseringsproblematikk på kalde overflater, som igjen ofte medfører vekst av muggsopp.

Kondensering sommerstid

Kondensering er vanlig fuktproblem i kjellere, som det kan være vanskelig å helt forstå. Kondensering er fukt fra luft som omdannes til dugg/vann på en kald overflate under gitte forutsetninger (kalt duggpunkt). Et eksempel på kondensering, er dugg og dråper på utsiden av et glass med kald drikke en varm sommerdag.

Duggpunkt

Har du en lufttemperatur på 18 grader og en luftfuktighet på RF 70% i kjelleren, så vil det kondensere på flater som er under 12 grader (duggpunktet). Noen muggsopparter kan også vokse kun ved hjelp av fukt fra luften, om luftfuktigheten er over RF 70%. 

Har du romtemperatur og luftfuktighet (relativ fuktighet i prosent) i rommet, så kan regne ut duggpunktet for kondenseringstemperaturen (duggpunktet) i denne kalkulatoren:
http://hvac-calculator.com/dew_point.php?go=1&temp=20&hum=45

Varm og fuktig uteluft

Åpner man vinduer og lufteluker i kjellere når det er varme utetemperaturer, så kommer det varm og fuktig uteluft inn i kjeller. Denne luften treffer kalde overflater (nedre del av yttervegger av mur og betonggulv, som står mot kald grunn). Her omdannes fukten fra luft til dugg. Vedvarer dette over til, er det risiko for vekst av muggsopp og mikroorganismer på kondenseringsflaten – ofte ser man dette som svart misfarging på mur og betong. Kondensering kan også oppstå på oppbygde kjellervegger som ikke er isolerte.

Kjellerlukt fra muggsopp

Den er karakteristiske kjellerlukten, som ofte er mest fremtredende sommer og høst, kommer av lukt fra mikroorganisk vekst (som muggsopp). Lukten er ubehagelig i seg selv, setter seg i tekstiler og organiske materialer, og gir et dårligere og i verste fall helsefarlig innemiljø.

Tiltak for å forhindre kondensering, muggsopp og lukt

God ventilasjon i kjelleren er både ett enkelt og effektivt tiltak for å forhindre kondensering, vekst av mikroorganismer og muggsopp, lukt og generelt få et friskere innemiljø. Mekanisk avtrekksvifte kan monteres i lufteluker i avstengte bodrom og eventuelt vaskerom. Det mest effektive er balansert ventilasjon, det vil si både inn- og uttrekk, slik at kjellerluten byttes ut og erstattes.

miniventilasjonsanlegg kondensering muggsopp kjeller

Balansert ventilasjon bytter ut fuktig og dårlig kjellerluft, og erstatter den med frisk uteluft.

Miniventilasjonsanlegg – balansert ventilasjon

Et miniventilasjonsanlegg med balansert funksjon, reduserer risiko for kondensering og muggsopp, og skaper et generelt friskere innemiljø.


Fuktstopper AS er sertifisert forhandler av Mitsubishi Miniventilsjonsanlegg, balansert ventilasjon. Anlegget har kapasitet på å bytte ut 52 kubikk luft i timen, med varmegjenvinning på opp mot 85% av luften den trekker inn i kjeller. Dette er et stillegående anlegg, ned til 15 decibel. I tillegg til bedret ventilasjon og innemiljø i rommet/kjeller, fjerner anlegget også eventuelle muggsoppsporer og radon i luft. 
Les mer om og se informasjonsfilm om miniventilasjonsanlegget her: https://www.miba.no/miniventilasjon/

Kontakt oss her for tilbud på montering av miniventilasjonsanlegg, eller fuktbefaring av din kjeller.