rot kjeller fukt

Lagring og rot i bodrom i kjeller. Organiske materialer lagret inntil yttervegger og høy luftfuktighet, gir risiko for vekst av muggsopp på treverk, tekstiler og papp.

Rydd kjelleren og få et friskere miljø

Publisert: mars

Mange har eldre kjellere som primært benyttes til oppbevaring. En rotete og overfylt kjeller med pappesker, tekstiler og møbler, kombinert med et fuktig kjellermiljø, er en dårlig kombinasjon med tanke på lukt, muggsopp og fuktskader.

Kjellerlukt

Har du den karakteristiske kjellerlukten, så er dette et signal om vekst av mikroorganismer i kjelleren. Mikroorganismer og muggsopp liker seg spesielt godt på organiske materialer, så om du lagrer ting i pappesker, eller har tekstiler og treverk i kjelleren, så bør ta en titt, kanskje ta en opprydding og helst innføre noen gode lagringsrutiner.

Enkle lagringsrutiner for å unngå fuktskader

Om betonggulv ikke er fuktsikret, bør ikke pappesker stå rett på betonggulvet – fuktavdamping fra betonggulv og kondenseringsrisiko, kan medføre muggsoppvekst under eskene. Få det opp fra gulvet. Bakker av plast er også å foretrekke i stedet for pappesker. Hylleseksjoner kan gjerne være av metall eller plast (ikke-organisk materiale), i stedet for av tre. Lagrede gjenstander bør også trekkes minst 10 cm ut fra yttervegger av mur, for bedret ventilasjon mot vegg og for å unngå fuktpåkjenning fra fuktig mur. Hjørner er spesielt utsatte, og bør ikke tildekkes av gjenstander.

Gipsplate ligget direkte på betonggulv i råkjeller. Stor muggsoppvekst på siden som har ligget mot gulv.

Lagring av ved i kjeller

Ved som lagres i kjeller bør være så tørr som mulig, ha en fuktkvote på maks 20%. En kubikkmeter med fuktig ved kan avgi 200 liter vann under tørking, dette gir en fuktig luftfuktighet i kjelleren. Lagring av ved i kjeller kan gi ekte hussopp (råtesopp) og vekst av muggsopp. Skal du lagre ved i kjeller, pass på at veden er relativ tørr når den lagres og ikke la ved ligge over ett år.

Rydd i kjelleren

Mange stuer bort gamle ting, møbler og skrot i kjeller, og der blir det stående, ofte i tiår. Det anbefales og ta en ryddesjau av til i kjelleren, og kaste ting som du aldri kommer til å bruke eller som er mugg-/fuktskadet.

Rengjør kjelleren

Mange dropper rengjøring og støvsuging i kjellere som kun benyttes for oppbevaring, og støv og smuss kan samles opp over år. Dette bidrar til gode vekstvilkår for mikroorganismer og muggsopp, som igjen medfører dårlig innemiljø og lukt. Det er anbefalt å holde en ok rengjøringsstandard i kjelleren. Løs maling og saltutslag på murvegger kan også fjernes (skrapes bort, støvsuges) og murvegger rengjøres med vann og klorin.

Høy luftfuktighet i kjeller gir risiko for muggsopp

luftfuktighet muggsopp

Luftfuktighet i kjeller på over RF 75% gir risiko for vekst av muggsopp på gjenstander.

Ved lagring er det viktig å forsøke og holde luftfuktigheten i kjeller lavest mulig. Ved lagring av verktøy og metaller, kan dette ruste ved en luftfuktighet på RF 55%. Ved en luftfuktighet på RF 75%, er det stor risiko for vekst av muggsopp på organiske materialer som papir, treverk og tekstiler.

Tips fra Astma- og Allergiforbundet vedrørende innemiljø i kjeller

Her har du fremtredende kjellerlukt og mistenker vekst av muggsopp i kjelleren, bestill en muggsoppanalyse her

Ønsker du en fuktbefaring av kjeller, kontakt oss her