Tørr kjeller og sunt innemiljø

Fuktstopper AS tørker og fuktsikrer all type mur og kjellere. Vi innehar spesialkunnskap innen fuktproblematikk, og har dokumenterte løsninger og metoder som anses som de mest effektive innen feltet.

Vår arbeidsprosess →

Gratis fuktbefaring av kjeller

Ønsker du en tørrere kjeller uten fuktskader, muggsopp og dårlig innemiljø?

Befaringen resulterer i en rapport som beskriver fuktforhold, årsaker til fuktproblematikken og anbefalte tiltak for utbedring. Befaringen utføres av personell med spesialkunnskap innen feltet.

Fuktsikring av kjeller

Fuktsikring av mur

Vi løser fuktproblematikk i all type mur og kjellere. Vår metode trekkes frem av SINTEF Byggforsk som en foretrukken løsning ved kapillært fuktoppsug i mur.

Les mer

Om elektroosmose

Med et korrekt installert elektroosmose-system kan vi kontrollere fuktvandringen i mur og betong. Systemet både fuktreduserer og fuktsikrer konstruksjonene.

Les mer

Kondensering og ventilasjon

Kondenserings-problematikk kan ha byggtekniske årsaker, men reduksjon av luftfuktighet og bedret ventilasjon vil alltid være et godt tiltak for å redusere risikoen.

Les mer

Oppholdsrom og sunt innemiljø

Et sunt innemiljø begynner med å bli kvitt fuktproblemet. Har eller planlegger du innredning og oppholdsrom i kjeller, er det spesielt viktig med kontroll over fukten.

Les mer

Relevante tilleggsarbeider

Noen ganger er det behov for tilleggsarbeider til selve fuktsikringen. Vi kan utføre relaterte arbeider som riving, murpuss, tetting av sprekker og overflatedrenering.

Les mer
fuktskade kjeller fuktstopper

Trygghet og garantier

Fuktstopper er ledende i Norge innen elektroosmotisk fuktsikring av mur og kjellere. Vi skal alltid levere de beste metodene og systemene, oppleves som det mest kompetente fagmiljøet, og inneha markedets beste kvalitetskontroll og oppfølging.

Vi garanterer tørrere mur og kjeller!

Aktuelt

Publisert: mai

Kondensering; derfor skal du ikke lufte i kaldkjeller sommerstid

Det er en vanlig forestilling om at man skal åpne vinduer og lufteluker i kaldkjelleren om sommeren. Men dette er feil. Det kan gi kondenseringsproblematikk på kalde overflater, som igjen ofte medfører vekst av muggsopp.

Les artikkel ➝